ניבים וביטויים

ניבים וביטויים אלו הם צירופי מילים השגורים בפינו בחיי היום-יום ובעלי רבדים שונים של משמעויות. לרוב אלו צירופי מילים בשפה גבוהה ומיושנת שחלקם נלקחו מהמקורות היהודיים, וניתן ללמוד מהם לא מעט על סדרי העולם ועל האנושות עצמה.
ניבים וביטויים

ביטויים עם המילה נס / כוח

משפטים חזקים

ביטויים וניבים עם המילה שמחה

משפטים על חיוך

ביטויים וניבים עם המילה עץ

משפטים על עצים וטבע

ביטויים וניבים עם המילה בית

ברכה לחנוכת בית

ביטויים וניבים עם המילה נפש

משפטים על נתינה

ביטויים וניבים עם המילה חיים

ברכה לשבת שלום

ביטויים וניבים עם המילה לשון

ביטויים וניבים על לשון

ביטויים על עין / עיניים

משפטים על עיניים

ביטויים וניבים על כבוד

משפטים על שיתוף פעולה

ביטויים עם המילה יד

ברכה למתנדב