ביטויים וניבים בעברית

דף הבית » ניבים וביטויים » ביטויים וניבים בעברית

מוסיפים נופח לשפה שלנו

הביטויים בשפה העברית מיוחדים ויפים. הם יכולים לסייע לנו להעביר סוגיות מורכבות במיוחד ונושאים שלמים, שלרוב דורשים משפטים ארוכים על מנת להביעם.

הביטויים בשפה שלנו מקלים עלינו למצוא את המילים הנכונות לסיטואציות שונות והמגוון העשיר שלהם בהחלט תורם לשימוש היומיומי שלנו בשפה.

הייחודיות של הביטויים בשפה העברית

הביטויים בשפה העברית עשירים באוצר המילים המיוחד שלהן ובמשמעות העמוקה שמיוחסת להם. הביטויים יכולים להיות ציוריים או לתאר סיטואציה מסוימת ובכך להעביר לנו מסר חד משמעי בבהירות.

 לא פעם קורה שאנחנו לא מוצאים את המילים הנכונות בשביל להביע את המחשבות שלנו והדבר יוצר בלבול ותסכול. בשביל להעשיר את הידע שלכם ואת אוצר המילים שלכם, ריכזנו עבורכם ביטויים וניבים רבים בשפה העברית. בטוחים שתשכילו ותלמדו. קריאה נעימה!

100 ביטויים וניבים בעברית שיעשירו לכם את הידע ופירושם

ציטוטים בעברית
 1. "תבן לעפרים" – דבר נפוץ ולא נחוץ.
 2. "סבב בכחש" – ביטוי לאדם שרימה אחרים.
 3.  "זרק בו מרה" – התנהג איתו באופן קשה במיוחד.
 4.  "בוקה ומבוקה ומבלקה" – ביטוי לחורבן מוחלט
 5. "החרה החזיק אחריו" – הזדרז לעשות משהו כמו האחד שלפניו..
 6. "חתה גחלים על ראשו" – אדם שהוסיף לאחר כאב על הצער שלו.
 7.  "אב בחכמה רק בשנים" – אדם צעיר בעל חכמה של אדם מבוגר.
 8. "הכצעקתה" – האם הדברים באמת כל כך חמורים?
 9. "חבל מרץ" – כאב חזק במיוחד, צירי לידה.
 10. "בלע גלולה מרה" – עבר אירוע קשה במיוחד.
 11. "הטיל את מימיו" – הטיל שתן.
 12.  "ידו על העליונה" – אדם שניצח.
 13. "אבות אכלו בוסר ושיני בנים תכהנה" – מצב בו הילדים נאלצים לשלם על חטאי ההורים.
 14.  "נפל בין הכיסאות" – דבר שהטיפול בו התפספס.
 15. "ברחל ביתך הקטנה" – נאמר על דבר מה חד משמעי.
 16. "סדום ועמורה" – ביטוי לכאוס מוחלט, רוע.
 17.  "בין הרועה ובין הזאב נבקע השה" – אדם ממעמד נמוך שנפגע ממריבה בין אנשים ממעמד רם.
 18. "נעתרות נשיקות שונא" – לא תתקבל מחמאה מאדם שנוא.
 19. "אבד עליו כלח" – דבר מה שהתיישן ואיבד את הערך שלו עם הזמן.
 20. "חרב מתהפכת" – דבר מסוכן.
 21. "אסר מלחמה" – ביטוי לפתיחה במלחמה.
 22. "לא מעבר לים היא" – תיאור לדבר שאפשרי להשיג.
 23.  "בוקי בסיקי" – ביטוי לדברים חסרי משמעות, דברים שגויים.
 24. "יהרג ובל יעבור" – דבר שאדם אף פעם לא יעשה.
 25. "נהפכו פניו כשולי קדרה" – פניו שינו את גוונם כתוצאה מדבריו או מעשיו.
 26.  "בעל בעמיו" – אדם בעל מוניטין חיובי ומעמד מכובד.
 27. "חטפתו שינה" – אדם שנרדם.
 28.  "אבי אבות הטמאה" – דרגת הטומאה של אדם שאינו בין החיים.
 29. "צהבים זה לזה" – תיאור של אנשים שלא סובלים אחד את השני.
 30. "בר אורין" – כינוי לאדם בעל ידע בתורה.
 31. "הגיעו לעמק השווה" – הגיעו לפשרה.
 32.  "קל רגליים" – אדם זריז, רץ מהר.
 33. "בא עד כיכר לחם" – לא נשאר לו דבר.
 34.  "פושק שפתיים" – אדם שמדבר הרבה.
 35. "גרסתא דינקותא" – ביטוי לדבר מה שלמד אדם בתור ילד.
 36.  "נזיד עדשים" – תבשיל עדשים, תשלום נמוך לנכס יקר עקב מצוקה כלכלית של המוכר.
 37. "איפה ואיפה" – ביטוי לאפליה.
 38.  "גלה טפח וכסה טפחים" – אדם שגילה מעט והסתיר הרבה.
 39. "פטר אותו בלא כלום" – ביטוי לאדם שלא קיבל בקשה, לא נתן לו דבר.
 40.  "המזל האיר לו פנים" – ביטוי לאדם שהסתדרו לו דברים מאליהם.
 41. "שבר צמאו" – שתה מים ותרווה.
 42. "גדיים נעשו תישים" – נאמר על מי שהיה קטן ונהפך לגדול.
 43. "נעו אמות הספים" – התפתחות משמעותית.
 44. "חייו תלואים לו מנגד" – ביטוי לאדם שנמצא בסכנת חיים.
 45. "תיבת פנדורה" – תיאור למעשה שמביא אסון.
 46.  "גלה פנים בתורה שלא כהלכה" – ביטוי לאדם שנותן פרשנות מוטעית לתורה.
 47. "טוב כלב חי מן האריה המת" – עדיף לחיות בסבל מאשר למות.
 48.  "גאוות אדם תשפילנו" – אדם גאוותן מידי לבסוף יירמס ויפגע.
 49. "פשט את הרגל" – איבד את יכולתו להחזיר כסף לגובים ממנו, נכשל.
 50.  "די לחכימא ברמיזא" – אדם חכם מבין רמיזות ואילו טיפש זקוק להסבר ברור.
 51. "כאשר אבדתי אבדתי" – נוגע לסיטואציה בה בכל דרך שהיא יהיה כישלון.
 52.  "תהה על קנקנו" – חקר דבר מה, בדק את יתרונותיו וחסרונותיו.
 53.  "הקש ששבר את גב הגמל" – ביטוי לדבר קטן שהביא למפולת גדולה.
 54.  "שנתו נהייתה עליו" – אדם שלא הצליח להירדם.
 55. "אבק של לשון הרע" – ביטוי לעבירה פשוטה כחלק מהאיסורים כנגד לשון הרע.
 56.  "כבד פה וכבד לשון" – אדם בעל הפרעה בדיבור.
 57. "נאסף אל אבותיו" – ביטוי לאדם שנפטר.
 58.  פסח על שתי הסעפים" – אדם שלא הצליח לקבל החלטה.
 59. "תפס חבל בשני ראשים" – דרש לעצמו שני דברים שלא יכולים להתקיים יחד.
 60.  "בא בצל קורתו" – התארח לתקופה בבית של אדם אחר.
 61.  "טחן קמח טחון"  נגע בנושא שמוצה עד תום, לא חידש.
 62.  "זרה מלח על הפצעים" – נגע בנקודה כאובה של אדם אחר.
 63. "מותר האדם מן הבהמה" – עליונות האדם על החיות.
 64.  "בא אל קרבו" – בלע.
 65.  "ירד לסוף דעתו" – הבין את דבריו של אדם אחר.
 66.  "עבר זמנו בטל קרבנו" – דבר שלא נעשה ברגע המתאים, אולי לא יועיל שוב לעולם.
 67.  "דמעות שליש" – ביטוי לבכי תמרורים.
 68. "חרב פיפיות" – ביטוי לחרב חדרה משתי צידיה.
 69. "עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפינחס" – אדם שביצע מעשים בזויים אבל מציג את עצמו כאדם שתרם וסייע.
 70.  "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו" – קריאת בכייה על מוות של עדם שהגן ולימד את העם.
 71.  "ירד לחייו" – שפט והקניט אדם אחר על כל דבר.
 72. "זנב אוד עשן" – ביטוי מגנה לאדם חלש שלא יכול להזיק לקרובים אליו.
 73. "פני הדור כפני הכלב" – תיאור לדור חוטא.
 74.  "עד שיצא עשן לבן" – עד שתתקבל הכרעה, עד שתסתיים העבודה.
 75.  "יין בן חמץ" – אדם טוב שבא ממשפחה רעה.
 76.  "דבר אל העצים ואל האבנים" – אף אחד לא מקשיב לך.
 77.  "עד חצי המלכות" – אמירה על רצונו של אדם ללכת לקראת אדם אחר באופן משמעותי.
 78.  "אותיות של קדוש לבנה" – אותיות גדולות וברורות.
 79.  "דן ברותחין" – ביטוי לאדם שהתנהג באופן קשה.
 80.  "כל קוץ וקוץ" – על כל דבר קטן.
 81.  "הרצפה עקומה" – יאמר לאדם שמתרץ את כישלונותיו.
 82.  "שפיכות דמים" – רצח של אדם.
 83. "יצא מן הכלים" – עבר סערת רגשות, התלהב, כעס, או התעצב.
 84.  "אותה הגברת בשינוי אדרת" – ביטוי לדבר שדומה מאוד לדבר מה אחר, או לחידוש מאוד לא משמעותי של מוצר מסוים.
 85.  "כלתה פרוטה מן הכיס" – הפך לעני.
 86.  "טיפש בחוכמה שר בשנים" – ביטוי לטיפש מבוגר.
 87.  "השחירו פניו כשולי קדרה" – הפנים שלו שינו את גוונם מבושה מדבריו או מעשיו.
 88.  "פגיעתו רעה" – דבר שיכול לפגוע בכל אדם שיתקרב.
 89.  "וישמן ישורון ויבעט" – ביטוי לאדם שהתבסס במעמד הגבוה שלו ולועג לאחרים.
 90.  "יצא בדימוס" – יצא ללא עונש.
 91.  "חרב חדה מונחת על צווארו" – ביטוי לאדם שנמצא בסכנה ממשית.
 92.  "העלה חרס בידו" – אדם שלא הצליח להשיג את מטרתו.
 93.  "דיה לצרה בשעתה" – עדיף לדאוג לכל בעיה בזמנה.
 94.  "אוכל נבלות" – כינוי גנאי לאדם מפוקפק, לא הגון.
 95.  "יצא שכרו בהפסדו" – מעשה שהזיק לאדם יותר מאשר תרם לו.
 96.  "טלית שכולה תכלת" – אדם צדיק, טהור.
 97.  "אורו עיניו" – נהיה שמח,  התאושש.
 98.  "חמור חמורתיים" – ביטוי לדבר מטופש מאוד.
 99. "ומרדכי לא יכרע ולא ישתווה" – ביטוי לעיקשות.

שאלות נפוצות על ביטויים וניבים בעברית

כמובן, באתר שלנו תוכלו להנות ממגוון ביטויים וניבים בעברית לגמרי בחינם וללא עלות כלל, באהבה מאיתנו אליכם.
אתם מוזמנים לבצע שימוש אישי בביטויים וניבים בעברית שתמצאו בעמוד זה להנאתכם.
כמובן, אנחנו תמיד מחפשים להוסיף מידע נוסף שיעזור לגולשים שלנו. אם יש לכם ביטויים וניבים בעברית שלא נמצאות בעמוד זה ותרצו להוסיף אתם מוזמנים ליצור קשר עם צוות האתר ונשמח להוסיף למאגר.

נושאים נוספים שאולי יעניינו אותך:

ביטויים וניבים עם המילה עץ

משפטים על עצים וטבע

ביטויים עם המילה היסטוריה

ביטויים עם המילה היסטוריה

ביטויים על עין / עיניים

משפטים על עיניים

ביטויים וניבים עם המילה נר

פתגמים על נר

ביטויים וניבים עם המילה ראש

ציטוטים חכמים

ביטויים וניבים עם המילה בית

ברכה לחנוכת בית

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שלח הודעה
1
היי , כאן נדב :)
מחפש כתיבת ברכה בתשלום?
אני זמין לעזור לך שלח לי הודעה ונדבר :)