ציטוטים של הרב קוק

דף הבית » ציטוטים » ציטוטים של הרב קוק

אז מי הוא הרב קוק?

הרב אברהם יצחק הכן קוק היה הרב האשכנזי הראשון בארץ ישראל, פוסק, מקובל והוגה דעות. נחשב לאחד מאבות הציונות הדתית. 

 

הרב קוק היה הרב האשכנזי הראשי הראשון בישראל ונחשב לאחד מחלוצי הציונות הדתית בארץ. קוק נולד בשנת 1865 ועלה לארץ בשנת 1904. בשנותיו פיתח פילוסופיה ציונית וכתב פסיקות רבות ששנויות במחלוקת עד היום בקהילה החרדית בנושאי הלכה, מוסר ואהבת הארץ. קוק הקים את הרבנות הראשית ואת ישיבת מרכז הרב ואף עמד בראשות שתיהן. פועלו של הרב קוק משפיע עד היום על אופייה של המדינה ושל הקהילות הדתיות השונות.

אז מי הוא הרב קוק?

הרב קוק פעל לייסוד מוסדות חינוך לקהילה הדתית ופעל רבות לטובת חיזוק הישיבות בארץ. קוק אף תמך בהקמת בתי ספר שישלבו בין לימודי קודש ללימודי מקצועות ליבה והאמין בצורך של האדם בידע. על מנת לאפשר לכם להכיר יותר מקרוב את גישתו של קוק לעולם החינוך ולחיים עצמם ולהיות מושפעים מהן, ריכזנו עבורכם ציטוטים מעוררי השראה של דבריו.

יש עוד הרבה מה לומר עליו, אבל עתה נתמקד במה שלו היה לומר לנו: קבלו 60 ציטוטים של הרב קוק, או מה שנקרא – ימשיך כבודו:

60 ציטוטים של הרב קוק על חינוך

ברכה לרב
 1. "טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו, החידלון מההכרה של 'אתה בחרתנו'…אם נדע את גדולתנו אז   יודעים אנו את עצמנו, ואם נשכח את גדלנו אנו שוכחים את עצמנו, ועם שישכח את עצמו בוודאי הוא קטן ושפל".
 2. "שכחנו שיש לנו בשר קודש, לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש"
 3. "האהבה הגדולה, שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה, אבל הננו מוצאים את עצמיותה, גם אחרי הביקורת היותר חופשית, נקיה מכל מום. כולך יפה רעיתי ומום אין בך".  
 4. "ככל שהאדם יותר גדול, יותר מסתתרת נשמתו, וצריך יותר לחפש את עצמו, להרבות בהתבודדות, בהתעמקות ובהשתחררות הדעה, עד שסוף סוף תתגלה אליו נשמתו".
 5. "האמת יורה את דרכו, ומה שלא יעשה השכל יעשה הזמן"
 6. "עלה למעלה, עלה, כי כוח עז לך, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים, אל תכחש בם, פן יכחשו לך, דרוש אותם וימצאו לך מיד". 
 7. "כשהנשמה מאירה – גם שמים עוטי ערפל מפיקים אור נעים"
 8. "יציאת מצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו"
 9. "יסוד האושר הוא: אהבת האמת בשכל, אהבת היושר בחיים, אהבת היופי ברגש, אהבת הטוב במעשה"
 10. "מי שיש לו נשמה של יוצר מוכרח להיות יוצר רעיונות ומחשבות, אי אפשר לו להסגר בתלמודו השטחי לבד. כי שלהבת הנשמה עולה היא מאליה, ואי אפשר לעצור אותה ממהלכה".
 11. "יצייר לו כל אחד באמת ובתמים מה שנשמתו מראה לו, יוציא את תנובתו הרוחנית מן הכוח אל הפועל, בלא שפתי רמיה, ומניצוצות כאלה אבוקות אור יתקבצו, ויאירו את כל העולם מכבודם, מחלקי אמת פנימית כאלה האמת הגדולה תופיע".
 12. "הגאווה פוגמת את הרצון, וכיון שהרצון פגום אין מקום לכל טוב לנוח"
 13. "הגאווה היא הטיפשות היותר פראית"
 14. "האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל".
 15. "אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה, אהבת כל האדם בייחוד, ואהבת כל העמים כולם, חפץ עילוים ותקומתם החומרית והרוחנית… תכונה זו היא שמסגלת את רוחא דמלכא משיחא לחול על ישראל…"
 16. "גם מתוך החול יגלה הקודש, גם מתוך החופש הפרוץ יבוא העול האהוב, זו תהיה הפליאה הגדולה של חזון".
 17. "הרצון הטוב הוא הכול, וכל הכישרונות שבעולם אינם אלא מילואיו".
 18. "אין האדם קונה שום מעלה, כי אם מתוכיותו, מעצמותו המהותית הפנימית, ולא ממה שבא לו מבחוץ".
 19. "האדם אינו מוצא מנוח ללבבו. חפץ הוא בתיקונו של עולם, והעולם עומד לעומתו בכל כיעור וניוול, בכל עוצב ויגון קודר שלו, ונפשו בוכה במסתרים".
 20. "ויהיו לי כל העיצבונות להוראת מקומות המכאוב, כדי לתקן ולמלא אור במעשה, בשכל, ברעיון או בציור".
 21. "שלא בטובתי הנני מוכרח להיות משורר, אבל משורר חפשי. לא אוכל להיות קשור לנחלתם של המשקל והחרוז. הנני בורח מהפרוזה הפשוטה".
 22. "מי שהוא סופר ומשורר בטבע, מוכרח הוא להוציא את כשרונו מן הכוח אל הפעל, אע"פ שמצד מצבו ומקריו הוא מוכרח לעסוק תדיר בעניינים אחרים, הרחוקים מספרות ושירה".
 23. "מה אוכל לעשות עם המחשבות השוטפות. לבי דואג על אשר הן אינן נכתבות, על אשר הן אינן נחרתות ומתגלמות. דומה לי כאילו הן פורחות לרוח. אבל אם אנסה לגלמן, האוכל?… לא ולא".
 24. "בכל עת ורגע שחידוש מחשבה מתנוצץ ברעיון, צריכים להוקירו ולדעת כי זהו חיזיון חדש שמעולם לא הופיע בעולם, ולקבלו בשמחה, בענווה ובקדושה, בגבורה ותפארת ורוב שלום".
 25. "אפילו כשנדמה שאין מוסיפים דבר ושום רעיון חדש, אין הדבר כן, כי במה שמעתיקים את העניינים ממקום למקום, מוסיפים תנועה חיותית ואור פנימי, אור חיים חדש מזריח ושופע".
 26. "לא יעשה אדם את נפשו שקר, אל יכזב את הרגשותיו הפנימיות מתוך סערת הדחיפה של הסכמת הרבים".
 27. "אנו צריכים להתחיל מראש, מראשית המחשבות של הילדות, לבררן ולזככן, ולהוציא את הטוב והאור שבהן בטהר ואמץ".
 28. "מלא שמחה אני, מלא גדולה, מלא שפלות, מלא מרירות, מלא נעם, מלא ענג, מלא אהבה, מלא קנאה, מלא זעם, מלא חסד, מלא טוב לכל'.
 29. "סוד האושר הוא אהבת האמת בשכל."
 30. "גדולה היא האהבה לכל החפצים."
 31. "באין מטרה גבורת החיים תטשטש ותיעלם."
 32. "אני לא מדבר כי יש לי כוח לדבר – אלא כי אין לי כוח לשתוק."
 33. "שריד קטן שמדבר גדול, יקר מדבר קטן שלם."
 34. "ככל שאדם גדל, כך העולם גדל ביחד איתו."
 35. "הרצון הוא להיות טוב לכל, זהו הגרעיו של נשמת ישראל."
 36. "כמה גדולה היא מעלת הדיבור וכמה יקרה היא מילת ההוקרה."
 37. "כשהנשמה ממלאת את העולם אור, גם שמיים ערפיליים יוצרים אור נעים."
 38. "ככל שהעולם מתפתח הוא שואף לחזור דווקא לטבעיות המקורית שלו."
 39. "אין לנו לזלזל במחשבות הפשוטות, הן עומדו להאיר את הדרך שלנו יותר מכל המחשבות שאנחנו מדמים שהן רמות ונשבות."
 40. "ההתעניינות בטוב שבכל אחד מכסה ומרדדת את הצדדים הראים."
 41. "מטרת החנוך היא להכשיר את האדם להיות טוב וישר."
 42. "אדם לא קונה לו מעלה אלא מתוך התפתחותו הפנימית."
 43. "יציאת מצרים לעד תהיה האביב של העולם."
 44. "יסוד הכעס בא מתוך המחסור ביצירה."
 45. "האמונה טהורה בזכות הכפירה שהיא מאפשרת."
 46. "הלוואי שניתן היה לחבר את כל האנושות לכדי גוף אחד כך שאוכל לחבק את כולם."
 47. "הקודש ינצח לבסוף את העולם."
 48. "גאווה היא הטיפשות הפראית ביותר."
 49. "הצדיקים הגדולים מלאי אהבה הם."
 50. "ככל שהאמת גבוהה יותר, כך היא יותר פשוטה."
 51. "בכל אדם דולק נר ואין נרו שלו כנר חברו ואין איש ללא נר."
 52. "לא יעשה אדם את נפשו שקר."
 53. "אדם ששוכח את הגדולה שלו, שוכח את עצמו."
 54. "כשנשמה אחת יש בה רעיון חשוך היא מחשיכה את כל הצלם האנושי."
 55. "אנחנו גדולים ומכאן שהבעיות שלנו גדולות וכך גם הנחמה שלנו."
 56. "האהבה צריכה להיות מלאה."
 57. "כשמסתכלים על הטוב של כל אחד, אדם מתאהב בבריות ולא זקוק לחנופה."
 58. "הדמיון מכיר לאדם את מה שבחוץ והשכל את מה שבפנים."
 59. "חפץ אני להיטיב וחפץ אני בטובת הבריות, וחפץ אני בבירור – לחפוץ באמת להיות טוב".
 60. "מי שאמר עלי כי נשמתי קרועה, יפה אמר, בוודאי היא קרועה. אי אפשר לנו לתאר בשכלנו איש שאין נשמתו קרועה. רק הדומם הוא השלם. אבל האדם הוא בעל שאיפות הפכיות, ומלחמה פנימית תמיד בקרבו. וכל עבודת האדם הוא לאחד את הניגודים שבנפשו על ידי רעיון כללי, שבגדולתו ורוממותו הכול נכלל ובא לידי הרמוניה גמורה. כמובן אין זה אלא אידיאל שאנו שואפים אליו, אבל להגיע לידי זה אי אפשר לכל יליד אישה. אלא בהשתדלותנו אנו יכולים להתקרב אליו יותר ויותר, וזהו מה שהמקובלים קוראים בשם ייחודיים".

שאלות נפוצות על ציטוטים של הרב קוק

כמובן, באתר שלנו תוכלו להנות ממגוון ציטוטים של הרב קוק לגמרי בחינם וללא עלות כלל, באהבה מאיתנו אליכם.
אתם מוזמנים לבצע שימוש אישי בציטוטים של הרב קוק שתמצאו בעמוד זה להנאתכם.
כמובן, אנחנו תמיד מחפשים להוסיף מידע נוסף שיעזור לגולשים שלנו. אם יש לכם ציטוטים של הרב קוק שלא נמצאות בעמוד זה ותרצו להוסיף אתם מוזמנים ליצור קשר עם צוות האתר ונשמח להוסיף למאגר.

נושאים נוספים שאולי יעניינו אותך:

ציטוטים לראש השנה

ברכה לשנה החדשה

ציטוטים של צה גווארה

ציטוטים של צה גווארה

ציטוטים של גולדה מאיר

ציטוטים מעוררי השראה8

ציטוטים של שייקספיר

ציטוטים של שייקספיר

ציטוטים של יוני נתניהו

ציטוטים מעוררי השראה4

ציטוטים של פאוסט גתה

ציטוטים של פאוסט גתה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שלח הודעה
1
היי , כאן נדב :)
מחפש כתיבת ברכה בתשלום?
אני זמין לעזור לך שלח לי הודעה ונדבר :)